Gıda Güvenlik Politikamız

Gıda GüvenlikPolitikamız


  • Gıda Güvenlik Yönetim Sistemleri uygulanmasını, sürekliliğini ve güncelliğini sağlayarak müşterilerimize güvenli ürünler sunmak,
  • Ulusal ve uluslar arası standartlar ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ve müşterilerimizce talep edilen gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğu sağlamak,
  • Müşterilerimizin gıda güvenliği ile ilgili taleplerini karşılayarak müşteri odaklı çalışma
  • Sürekli iyileştirme ve gelişme sağlayarak, gıda güvenliğinin etkinliğini arttırmak ve en üst seviyelere çıkmak,
  • Personelimizi sürekli eğiterek; gıda güvenliği hakkında bilinçli ve sorumluluk sahibi, eğitimli ve kalifiye personelle çalışmak,
  • İletişim proseslerini etkin bir şekilde uygulayarak, tarladan sofraya gıda zinciri içerisindeki tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer tüm gruplarla gıda güvenliği konusunda etkin iletişimi sağlamaktır

Ekmeğiniz Emin Ellerde…