Mardin

Mardin Süryanice kale ya da kaleler anlamına gelen Merdin,Merdi, Merdo gibi kelimelerden türeyerek bugünkü adını almıştır. Mardin fiziki anlamda iki kısımdan oluşmaktadır; bu kısımlar kale ve kalenin eteklerinde bulunan asıl şehir yani Suriçidir. Mardin kalesi görüntüsündeki görkeme bağlı olarak 10.yy’da Şahin Kalesi 14.yy’da Karga Kalesi olarak anılmıştır. Suriçi daha çok evlerin oluşturduğu bir bölgedir, bu bölgenin en belirgin özelliği Anadolu’da karakteristik olarak bulunan organik düzendeki sokaklarıdır. 

 

Mardin’in iklimi akdeniz iklimine benzer özellikler taşır. Yazlar çok sıcak ve kurak kışlar ise bol yağışlı ve ılımandır. Mardin de kış mevsiminde oluşan yüksek basınç alanı kış aylarının soğuk geçmesine yol açar. İlin  kuzey kesiminde zaman  karasal iklime benzer özellikler gözlemlenebilir.


Mardin’ in ekonomik yapısı tarım ,hayvancılık, ticaret ve küçük çaplı el sanatlarına dayalıdır.Mardin’in transit taşıma güzergahında önemli bir yer almasına ipek yolu üzerindeki konumu ve orta doğu ülkelerine yakınlığı katkı sağlamaktadır. İl nüfusunun yüzde kırk ikisi kırsal kesim de yaşamaktadır.Mardin ilinin tarihi ipek yolunun üzerinde bulunması ve geçmişten gelen transit ticaret kervanlarının geçtiği güzergah olması ilde ticarete ilgiyi sürekli arttırmıştır.


Mardin’in Yemekleri

Mardin tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.Mardin’in zengin mutfağı yedi kültürün birleşiminden oluşmuştur.Mardin’in yemeklerinde genellikle hayvani yağ ve etler tercih edilmektedir.Baharat genellikle Mardin yemeklerinde önemli bir yer tutar.

Kaburga dolması ,işkembe dolması (Kibe), bayramlarda ve mevlütlerde dağıtılan ikliçe ,Süryani şarabı Mardin’de görülen Süryani’lerle ortak kültür sonucu ortaya çıkmış paylaşılan lezzetlerdir.

Bumbar dolması ,patlıcan dolması ,kızartma,içli köfte ,sembusek,çiğ köfte ,hindi dolması ,perde pilavı Mardin’in yöresel lezzetleri arasındadır.

Tarihin eski kalıntılarda gözlenmesi gibi kültür de yemeklerde yüzyıllarca kalıp günümüze kadar ulaşmaktadır.Mardin’in yemeklerinde zengin kültürü ve yaşanmışlıkları gözlemlenebilmektedir.

El sanatları;

Ahşap oymacılığı

Mardin’de tahta oymacılığı ,taş oymacılığı kadar bilinir ve meşhurdur.Ahşap oymacılığı örnekleri olarak kapı,divan,takunya,tarak,kanepe ve gelin sandığı gösterilebilir.

Telkari

“Telkari” gümüş tel işleme sanatı anlamına gelmektedir.İnce tel halindeki gümüşün bükülmesiyle oluşturulan motiflerin bir araya getirilmesiyle yapılır.Baştan sona kadar el işçiliğine dayalıdır.Telkari ile kolyeler ,bileklikler ,tütün kutusu ,aynalar ,tepsiler ve daha bir çok gündelik kullanım ve süs eşyası yapılanilmektedir.

Bakırcılık

Kendi adıyla anılan çarşısında bakır ve kalaycılık yüzyıllardan beri Mardin’de varlığını sürdürmektedir.Bakırcılık sanatının tamamı el gücüne dayanmaktadır.

Bakırcılık sanatıyla

çanak ,kaşık ,kepçe ,kevgir ,yemek tencereleri ve bir çok eşya üretilmektedir.

Testicilik

Testicik çok eski yıllardan beri Merkez ve Midyat ilçelerinde devam eden bir sanat dalıdır.Yörenin toprak yapısı küp yapımcılığına uygundur ve bu nedenle bu sanat dalı gelişmiştir.